Hakkımızda

Contact Call Center

Bilgi Güvenliği Politikamız

Bilgi Güvenliği sistemimiz tüm bilgilerin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik çerçevesinde doğru korunması, erişimlerin kontrol altında tutulması, risklerin minimize edilmesi amacı ile yönetilmektedir.

Bu doğrultuda, risk yönetim sürecinin sürekliliğini sağlamak, risk işleme planlarını sürekli takip etmek, sistem performansını izlemek ve raporlamak, iç-dış taraflar ve yasal otoritelerle olan ilişkilerin bilgi güvenliği boyutunu yönetmek sistemimizin temel unsurlarıdır.

Bilgi güvenliği ile ilgili politikalarımız ve uygulamalarımız tüm iş süreçlerimiz, çalışanlarımız, müşterilerimiz, çözüm ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve yaptığımız işlerin sonuçlarından etkilenen ilgili tarafların tümünü kapsar.

Conract, yönetimi Bilgi Güvenliği Politikasını, ilgili taraflara duyuracağını, erişilebilir olacağını ve belirli aralıklarla üst yönetim tarafından gözden geçirileceğini, sistemin etkinliğini takip edip sürekli iyileştireceğini, gerekli önlemleri alacağını, çalışan farkındalığını yüksek tutacağını, bu doğrultuda gerekli kaynakları sağlayacağını taahhüt eder.

  • Kişisel bilgilerin gizliliği
  • Çağrı bilgilerinin gizliliği
  • Verilerin ve elde edilen bilgilerin gizliliği

Güvenlik politikalarımız ile güvence altındadır

Contact “ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri” sertifikasına sahiptir.