Hakkımızda

Contact Call Center

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Başarımızın temelinde çalışanlarımızın olduğuna inanırız. Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği önceliğimizdir. Fırsat eşitliği politikamızdan hareketle, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında tüm çalışanlarımız bizim için aynı derecede değerlidir.

Önce insana değer ilkemizden hareketle, tüm çalışanlarımıza ihtiyaçlarına uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarına katılımlarını sağlar, paydaşlarımızı da bu konular hakkında bilinçlendirir ve aksiyon almalarını sağlarız.

Ortam Gözetimi
İşyerinde, tüm vardiya çalışmaları dahil olmak üzere çalışma ortam gözetimi yapmak, Tüm çalışmaların, İş Sağlığı ve mevzuatına ve genel İş Güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesi için tavsiyelerde bulunmak, rehberlik yapmak, İç yönetmeliğin ve işyeri İSG politikasının oluşturulması çalışmalarına katılmak.

Risk Analizi
İşyerindeki tehlikelerin belirlenmesi, Risk analizlerinin yapılması ve risk değerlendirmesinden sonra bu riski ortadan kaldıracak, azaltacak tedbirlere karar verilmesi için gerekli çalışmaları planlamak, ölçüm, analiz ve kontrollerin yapılmasını sağlamak.

Acil Durum Planları
İşyerinde kaza, yangın, doğal afetler gibi acil müdahale gerektiren durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak ve takibini yapmak.

Yangın Çalışmaları
Yangın veya patlamalarının önlenmesi için gerekli çalışmaları planlamak ve uygulamaların takibini yapmak, alınacak tedbirleri belirlemek.

Acil Durum Planları
İşyerinde kaza, yangın, doğal afetler gibi acil müdahale gerektiren durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak ve takibini yapmak.

Yıllık Çalışma Planı
Yıllık çalışma planını işyeri hekimi ile hazırlamak, uygulamak, çalışma ortamı gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yönetmelikte belirtilen örneğine uygun olarak doldurulan yıllık değerlendirme raporunu işverene, kurula ve bakanlığa bildirmek.


İş Kazası İnceleme, Düzeltici Faaliyet Planı
İşyerinde meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı veya herhangi bir tehlikeli olayın, inceleme ve araştırmasını yaparak önleyici ve düzeltici faaliyet planlarını yapmak ve uygulamasını takip etmek.

Kaza Kayıtları ve Bildirimler
Bütün iş kazaları ve meslek hastalıkların kaydını tutmak, ve kanuni gerekli bildirimleri yapmak.

Yıllık Eğitim Planı
Yıllık eğitim planı hazırlayarak, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler konularında çalışanları, iş sağlığı ve güvenlik temsilcilerini, kurul üyelerini yönetmelik hükümlerine uygun olarak eğitmek.

Güvenlik;
Dış kaynak kullanımında en önemli konulardan birisi iş ortağınızın güvenilir ve şeffaf bir yönetim yapısına ve teknolojiye sahip olmasıdır. Contact’ta güvenlik konusu 3 ana başlık altında incelenmektedir.

Fiziksel güvenlik

 • 7/24 güvenlik personeli
 • Tüm binada ve üretim salonlarında kartlı geçiş (Çalışanların bina üzerindeki hareketlerininizlenmesi)
 • Tüm binada 7/24 CCTV
 • Tüm binada yangın alarmı
 • Üretim salonlarında duman dedektörü
 • Sistem odasında ısı alarmı
 • Sistem odasında nem alarmı
 • Jeneratör, UPS
 • Merkez Sistem odasında tam yedekli iklimlendirme sistemi

Data Güvenliği

 • Read-only işletim sistemi (Virus free) olan emniyetli PC konfigürasyonu (USB, CD, DVD özellikleri ve yazıcı bağlantısı olmayan, ekran kaydı yapılamayan Client, ekipman kullanımı)
 • Yedekli altyapı mimarisi
 • Back-up prosedürleri
 • Proje bazında izole edilmiş local ağ
 • Secure FTP, encrypted file (data transferi için)
 • Two-layer firewall
 • Kamusal ağlarda VPN kullanımı
 • Ses ve data kayıtlarına sadece operasyon bazında ulaşım
 • Üretim salonlarında temiz masa uygulaması;
 • ISO27001 Bilgi GüvenliğI Yönetim Sistemi sertifikası
 • Periyodik ve anlık denetimler

Personel Güvenilirliği

 • İşin gereklerine en uygun kişilerin seçimi
 • CV taraması
 • Telefon mülakatı
 • Yüzyüze mülakatlar
 • Simülasyon/Rol oyunları
 • Genel yetenek testi/D.I.S.C.kişilik envanter analizi
 • Referans araştırması
 • Gizlilik sözleşmesi