Kariyer

Contact'da Kariyer

Eğitim

Bir çağrı merkezinin hizmet kalitesini ve maliyetini belirleyen en önemli unsur insan kaynağıdır. Bu nedenle Contact çağrı merkezi, çalışanlarını işe alım aşamasından başlamak üzere sürekli olarak eğitir, değerlendirir ve izler. Çalışanlarımızın gelişimlerini desteklemek için sürekli, geliştirilebilir ve proaktif bir eğitim anlayışı benimsenmektedir. Eğitim içerikleri uzman eğitmen kadrosuyla çalışanların, kurumsal müşterilerin ve nihai müşterilerin değişen ve gelişen dünyaya paralel değişen ihtiyaçlarına uygun olarak güncellenmektedir.

Çalışanlarımızın görevlendirildikleri operasyonlardaki rollerinde donanımlı olmaları için gerekli olan
tüm teknik ve beceri eğitimlerini sunmaktayız. Contact’ta çalışmaya başlayan her personele başlangıç eğitimlerinin verilmesinin yansıra çalışanların çağrı merkezindeki hizmetleri süresince uygulanan genel, kişisel, demografik ihtiyaç analizleri ile verilmesi ya da tekrar edilmesi gereken eğitimler belirlenir ve hızla uygulanır.

Eğitimler alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilirken, bazı diğer eğitimler farklı dış eğitim
şirketlerinden sağlanabilmektedir. Contact’a katılan çalışanlarımıza;

  • Oryantasyon
  • Çağrı merkezi yapısı ve işleyişi
  • Kurumsal nitelikte müşteri ilişkileri
  • Telefon ile etkin iletişim
  • İkna becerileri (Tele-satış, tahsilat, müşteri geri kazanım vb.)
  • Ekip Ruhu
  • Stres Yönetimi
  • Toplam kalite yönetimi
  • Çağrı merkezi performans yönetimi
  • Çalışma grubuna özel ürün/hizmet ve yazılım eğitimleri verilir.