Hakkımızda

Contact Call Center

Kişisel Verileri Koruma Politikamız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Şirketimiz düzenlemeleri ve uygulamaları kapsamında, yürüttüğümüz faaliyet ve hizmetler ile ilgili olarak, hizmetin sunulması ve sunulan hizmetin kalitesini arttırabilmek, mevzuattan doğan sorumluluklarımızı yerine getirebilmek, verilen hizmet sırasında yapılan talep ve şikayetleri değerlendirmek, kişiler ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifasını sağlamak amacıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda elde edilen kişisel veriler toplanmakta ve işlenmektedir. Şirketimizle paylaşılan kişisel verilerin kaydedilmesi, saklanması, değiştirilmesi, 3.kişilere aktarılması, açıklanması, sınıflandırılması hususları ancak müşterimizin onayı ile ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerçekleştirilebilmektedir.

Kişisel veriler, işlenme amaçlarının gerektiği süre boyunca saklanmakta olup, başka bir gerekçe, hukuki ve sözleşmesel zorunluluk bulunmaması halinde, işlenme amaçları ortadan kalkmasından itibaren silinmekte ya da anonim hale getirilmektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla işlenen ve saklanan kişisel verilerin korunması Şirketimiz açısından önem arz etmektedir. Şirketimiz kişisel verilerin yetkisiz erişimi, bilgilerin ifşa edilmesi, hatalı kullanılması ve değiştirilmesine karşı gerekli teknik ve idari önlemleri almaktadır. Şirketimiz gerekli önlemleri almasına karşı, sistemsel saldırı sonucu kişisel verilerin zarar görmesi halinde, durumun derhal yetkili mercilere ve ilgili kişilere bildirileceğini taahhüt etmektedir.